Fiber to the home (FTTH) - Optika do vašeg stana / kuće!

Fiksna telefonija

Razgovarajte koliko god želite, bez straha od velikih troškova! I naravno besplatno u okviru mreže 😉

Fiksna telefonija Vam nudi

Besplatne razgovore u Exe Net mreži

Besplatno pozivanje hitnih službi 192, 193, 194

Istu cenu ka svim fiksnim bojevima u Srbiji

24/7 dostupnost servisa i podrške

Napredne usluge

Povoljne cene za pozive ka inostranstvu

Prenosivost brojeva

Da bi broj mogao da bude prenet iz jedne u drugu mrežu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 • Nema ugovornu obavezu
 • Da je kod trenutnog operatora aktivan najmanje šest meseci
 • Nije već u postupku prenosa
 • Nema dugovanje
 • Da nije u opsegu brojeva koji još uvek nije dostupan za prenos.

To je oko 500.000 Telekomovih brojeva za koje postoji tehničko ograničenje i koje nije moguće preneti u drugu mrežu. Najčešće su u pitanju stare centrale u ruralnim područjima

Kada korisnik podnese zahtev kod operatora kod kojeg želi da pređe, operator davalac treba da odgovori u roku od tri radna dana.  Dan kada je podnet zahtev se ne računa, bez obzira u koje vreme je podnet zahtev. Dakle, tri radna dana računajući od sledećeg dana.

Dodatne usluge

Prezentacija pozivajućeg korisnika

 • Aktivacija: *30#
 • Deaktivacija: #30#
 • Status: *#30#

Poziv na čekanju (Call Waiting)

 • Aktivacija: *43#
 • Deaktivacija: #43#
 • Status: *#43#

Bezuslovno preusmerenje poziva

 • Aktivacija: *21*BROJ#
 • Deaktivacija: #21#
 • Status: *#21#

Preusmerenje poziva kad je korisnik zauzet

 • Aktivacija: *81*BROJ#
 • Deaktivacija: #81#
 • Status: *#81#

Preusmerenje poziva kad korisnik ne odgovara na poziv

 • Aktivacija: *61*BROJ#
 • Deaktivacija: #61#
 • Status: *#61#

Zadržavanje poziva (Call Hold)

 • Na zahtev

Destinacija
Fiksna nacionalna mreža

Cena razgovora po minutu iznosi:

1,00 din.

Destinacija
Mobilna nacionalna mreža

Cena razgovora po minutu iznosi:

7,90 din.

Destinacija
Zona I

Cena razgovora po minutu u ovoj zoni iznosi:

6,00 din.

Destinacija
Zona II

Cena razgovora po minutu u ovoj zoni iznosi:

18,00 din.

Destinacija
Zona III

Cena razgovora po minutu u ovoj zoni iznosi:

39,00 din.

Destinacija
Zona IV

Cena razgovora po minutu u ovoj zoni iznosi:

71,00 din.

Destinacija
Zona V

Cena razgovora po minutu u ovoj zoni iznosi:

99,00 din.

Destinacija
Zona VI

Cena razgovora po minutu u ovoj zoni iznosi:

800,00 din.

Cene su sa uračinatim PDV-om

Bežični telefon bez nadoknade na korišćenje za sve nove brojeve