Fiber to the home (FTTH) - Optika do vašeg stana / kuće!

Izmena u fiksnoj telefoniji!

Poštovani korisnici fiksne telefonije Exe Net-a,
Obaveštavamo Vas da će od 01.11.2019. biti dostupni novi i poboljšani paketi fiksne telefonije. Svi korisnici će dobiti nove tarife i to sledećim redosledom:
– Korisnici koji su imali tarifu TEL100 će imati tarifu SN-Solo (150 min za sve fiksne mreže u Srbiji. Minuti preko tarife se plaćaju po cenovniku.)
– Korisnici koji su imali tarifu TEL200 i koriste neke od Gpon ili Smart Trio 1,2,3 paketa, će imati tarifu SN-Par (150 min ka svim fiksnim mrežama u Srbiji i neograničeni minuti ka fiksnoj mts, mts d.o.o, exe net i supernova)
– Korisnici koji su imali tarifu TEL200 i koriste neke od Smart Trio 4,5,6 i oni koji su imali tarifu TEL100+100, će imati tarifu SN-Sve (150 min ka svim fiksnim mrežama u Srbiji i neograničeni minuti ka fiksnoj mts, mts d.o.o., exe net i supernova i neograničeni minuti ka mts mobilnoj)

Došlo je i do promene cena kao i do promene zona međunarodnog pozivanja i cena ka njima. Sve cene kao i zone, možete videti u cenovniku koji stupa na snagu 01.11.2019. god.

U vezi sa izmenama u fiksnoj telefoniji, korisnici fiksne telefonije imaju pravo raskida ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u roku od 30 dana od obaveštenja.