Fiber to the home (FTTH) - Optika do vašeg stana / kuće!

Wireless

WIRELESS (BEŽIČNI INTERNET)

Wireless Internet, u prevodu bežični internet, je povezivanje na internet, putem radio talasa visoke frekvencije (2,4GHz i više). To znači da kod ovog sistema ne postoji fizički kontakt sa distributerom interneta (za razliku od Dial-up, ADSL ili kablovskog interneta) već se komunikacija odvija uz pomoć radio talasa.

Bazne stanice Exe Net-a su postavljene u mnogim gradovima i mestima Južne i Centralne Srbije. Kontaktirajte tehničku podršku i raspitajte se da li pokrivamo i vaše mesto.

Exe Net ne naplaćuje opremu već je možete dobiti na revers uz potpisivanje ugovora. Za više informacija pogledajte sledeću stranicu.

Možete da kupite opremu, uz prethodnu konsultaciju sa našom stručnom ekipom kada ista bude utvrđivala da li sa Vaše lokacije postoje tehničke mogućnosti za uvođenje Exe Net bežičnog interneta. Ono na čemu insistiramo je da montažu opreme izvrši naša stručna ekipa.

Preporučujemo da opremu za bežični internet nabavite kod nas, jer radimo samo sa opremom čiji je kvalitet proveren u eksploataciji, a osim toga podešavanje i konfiguracija opreme, kao i otvaranje naloga su besplatni ukoliko uzmete opremu na revers. Ukoliko je oprema kupljena kod nas i montirana od strane naših montera, Exe Net Vam garantuje rad i ispravnost opreme u vremenskom periodu od godinu dana.

Na svakom od umreženih računara možete da koristite Internet. To se obično rešava instalacijom sviča ili rutera, što samo neznatno poskupljuje celu investiciju.

Gotovi svi današnji laptop-ovi imaju ugrađenu wireless karticu ali ona je predviđena za rad obično u okviru stana ili kancelarije. Sa njim možete da primate bežicni internet ali samo ako u stanu instalirate access point koji sa jedne strane ostvaruje konekciju sa nama preko druge opreme.

Ova opcija je omogućena osim ako niste zahtevali da služba tehničke podrške uključi opciju autentikacije MAC adrese vašeg wireless uređaja.

Bitna odlika bežičnog sistema je i dobra otpornost na spoljne meteorološke uticaje kao što su smog, kiša, sneg, vetar ili magla, ali ovi faktori ipak neznatno utiču na kvalitet signala.

Zakupljeni protok Vam možemo garantovati samo pod sledećim uslovima:

  • Oprema mora biti kupljena kod nas, uzeta na revers ili posedovati odgovarajuće sertifikate.
  • Opremu moraju postaviti i testirati naši terenski radnici

Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni, ExeNet ne odgovara i ne garantuje zakupljenu brzinu protoka saobraćaja. Uglavnom, ukoliko nisu zadovoljena ova dva uslova nećemo vam dozvoliti da koristite naše usluge.

Do smanjenja brzine može doći iz više razloga. Najčešći problemi su:

  • Jačina signala se drastično smanjila ili uopšte ne postoji – razlog može biti oštećenje antene ili kabla. Neki modeli antena gube kvalitet ako u okolini ima sličnih antena zato što smetaju jedna drugoj u komunikaciji. Postoji mogućnost i da se oštetio predajnik provajdera ali to se rešava u najkraćem roku od strane servisera. Ako nakon više dana nema poboljšanja potrebno je pozvati stručnjake za servisiranje opreme ili samog računara.
  • Jačina signala je konstantno dobra, ali protok je slab – najverovatnije imate napad virusa, trojanca ili špijunskog programa. Neki od ovih malicioznih programa koče protok, ili tako intenzivno šalju podatke sa Vašeg računara, da za željenu komunikaciju ne postoji potrebna propusna moć. Ako primetite da imate neobjašnjivo veliku potrošnju, onda možete biti sigurni da je neki od ovih programa aktivan.
  • Jačina signala je u redu ali uopšte nemam protok podataka – u prethodnoj tački smo spomenuli neke mogućnosti koje se mogu odnositi i na ovaj problem. Pored toga moglo je doći i do oštećenja operativnog sistema (windows, linux), instaliranih softvera (RASPPPoE)

Samo teoretski. Danas postoje vrhunski sistemi zaštite koji omogućavaju nesmetano korišćenje interneta uz punu kontrolu kako od strane korisnika, tako i od strane provajdera. Svaki nasilan pokušaj upada se evidentira i može biti prosleđen organima gonjenja.

Da, obzirom da naši korisnici imaju uvek na raspolaganju brz internet, ova vrsta konekcije je veoma aktuelna. Exe Net je do sada povezao u VPN mrežu nekoliko firmi u Nišu, Kruševcu, Paraćinu, Pirotu, Leskovcu, Ćićevcu, Ćupriji, Svrljigu i Rekovcu.

Navigacija

KORISNI SAVETI

Upotrebu Interneta, nažalost, prati i njegova zloupotreba.

Morate voditi računa o zaštiti računara jer se možete susresti sa virusima, crvima, trojancima ili tempiranim bombama. Svi ovi programi imaju štetno dejstvo a do Vas mogu doći putem e-maila u sklopu fajla pridodatog poruci ili download-om sa nekog nepouzdanog web sajta.

Posledice mogu biti veoma ozbiljne, kao što su pad Vašeg operativnog sistema, trajni gubitak podataka, kao i krađa Vaše lozinke za pristup Internetu što prouzrokuje krađu Vašeg Internet vremena odnosno protoka.

Da biste sprečili da postanete žrtva jedne ovakve situacije, savetujemo Vam sledeće:

  • Obavezno promenite Vašu lozinku pri prvom konektovanju na Internet.
  • Čuvajte Vašu lozinku kao tajnu.
  • Obavezno koristite Antivirusni program za zaštitu i redovno ga ažurirajte.
  • Obavezno koristite neku od firewall aplikacija