Fiber to the home (FTTH) - Optika do vašeg stana / kuće!

E-Mail

MAIL PODEŠAVANJA

Za korišćenje e-mail servisa potrebno je u odgovarajućem programu (e-mail klijentu) zadati sledeće parametre:

Incoming mail (POP3) server: mail.exe-net.net
Outgoing mail (SMTP) server: mail.exe-net.net

Account (User) name: Vaše korisničko ime
Password: Vaša lozinka

Svaki korisnik Exe Net-a, bilo da je u pitanju fizičko ili pravno lice, ima na raspolaganju mailbox veličine 2 GB.

U slučaju da je korisnikov mailbox prepunjen naš server odbija dalji prijem pošte za tog korisnika, i o ovome obaveštava pošiljaoca poruke. Zbog toga je potrebno da održavate mailbox, a jedno od rešenja je sledeće:

Proverite da li ste u Outlook Express-u štiklirali opciju za ostavljanje kopije mail-a na serveru. Ako jeste odštiklirajte je da ne bi došlo do prepunjavanja Vašeg mail box-a (Tools/ Accounts../ Mail/ Odaberite željeni nalog/ Properties/ Advanced/ odštiklirajte Leave a copy of messages on server/ Ok/ Close).

Naravno da ne ističe Vaš nalog prilikom isteka kupljenog paketa. Naprotiv, nalog ostaje važeći i čeka Vašu sledeću uplatu. Sva pošta koja stigne u Vaše sanduče biće sačuvana i biti Vam dostupna kada aktivirate nalog.

Lozinka za konekciju i lozinka za e-mail su iste, tako da ukoliko izvršite promenu lozinke za konekciju automatski ste izvršili i promenu lozinke za e-mail. Kako se vrši promena lozinke objašnjeno je u sekciji opšta pitanja.

Ako ste zaboravili lozinku ili niste u mogućnosti da postupite na gore opisani način, potrebno je da se obratite osobi u okviru Vaše organizacije nadležnoj za sistemsku administraciju ExeNet servisa koji kod nas koristite. Ova osoba je najčešće tehničko lice ili rukovodilac koji je prilikom otvaranja servisa dobio posebne privilegije za konfiguraciju parametara rada putem našeg kontrolnog panela.

U slučaju da i ovo iz opravdanih razloga nije moguće, osoba navedena prilikom otvaranja servisa u pristupnici kao administrativni ili tehnički kontakt može da nam se obrati za pomoć direktno ili putem elektronske pošte.

  • Proverite da li ste dobro podesili sve parametre kako je savetovano u štampanom uputstvu koje ste dobili.
  • Moguće je da Vam je Internet veza loša, ili čak uopšte nije uspostavljena. Proverite da li radi bilo koji drugi Internet servis: pomoću Internet Explorer-a pokušajte da učitate neku stranicu, u prozoru Command Prompt-a otkucajte “ping www.google.com” i proverite ima li odgovora.
  • Ako ste menjali lozinku za pristup Internetu istu morate uneti i u program za rad sa poštom.
  • Možete pokušati da primite ili pošaljete e-mail preko našeg Webmail-a. Ako to uspete, znači da naš server radi i da je sa Vašim nalogom sve u redu. Proverite podešavanja u programu za rad sa poštom koji koristite.
  • Proverite da li su sve SSL i Security opcije u vašem email programu isključene, jer i to može biti uzrok problema (npr. Outlook Express 6 : Tools/ Accounts../ Mail/ Odaberite željeni nalog/ Properties/ Advanced/ odštiklirajte This server requires a secure connection (SSL)/ Ok/ Close).

Pokušali ste da pošaljete poruku preko našeg SMTP servera, a niste uključili opciju za autentifikaciju u parametrima za Vaš e-mail nalog. Za uspešno slanje poruka neophodno je da u Outlook Express-u u odeljku Tools/ Accounts/ izaberete svoj mail server/ Propeties/ Servers/U polje “Outgoing Mail (SMTP)” upišete mail.exe-net.net/ U delu “Outgoing Mail Server” uključite opciju “My server requires authentication”, kao i da uradite sledeće Settings/Logon using/ uneti account name i password/ ok/ok/apply/ close.

Navigacija

KORISNI SAVETI

Upotrebu Interneta, nažalost, prati i njegova zloupotreba.

Morate voditi računa o zaštiti računara jer se možete susresti sa virusima, crvima, trojancima ili tempiranim bombama. Svi ovi programi imaju štetno dejstvo a do Vas mogu doći putem e-maila u sklopu fajla pridodatog poruci ili download-om sa nekog nepouzdanog web sajta.

Posledice mogu biti veoma ozbiljne, kao što su pad Vašeg operativnog sistema, trajni gubitak podataka, kao i krađa Vaše lozinke za pristup Internetu što prouzrokuje krađu Vašeg Internet vremena odnosno protoka.

Da biste sprečili da postanete žrtva jedne ovakve situacije, savetujemo Vam sledeće:

  • Obavezno promenite Vašu lozinku pri prvom konektovanju na Internet.
  • Čuvajte Vašu lozinku kao tajnu.
  • Obavezno koristite Antivirusni program za zaštitu i redovno ga ažurirajte.
  • Obavezno koristite neku od firewall aplikacija