Stanje mreže

Ažurirano:
12.01.2018. • 20:43 Internet Link: OK • Exenet Lokalne Mreže: OK

Nema problema u funkcionisanju Exe Net interneta i mreže. Svi FTTH servisi (optički internet , televizija i telefonija) funkcionišu bez problema. Svi sistemi wireless-a i IPTV-a funkcionišu bez problema.
Ažurirano:
13.01.2018. • 15:10
 Svi servisi: Problem
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Trenutno nije moguće ostvariti telefonsku vezu sa operaterom. Rešavanje problema je u toku.

Problem je rešen. Svi sistemi funkcionišu bez problema.

 
Ažurirano:
12.01.2018. • 15:10
 Svi servisi: Problem
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Problem sa neprekidnim napajanjem core sistema. Trenutno je došlo do prekida glavnih servisa.

Problem je rešen. Svi sistemi funkcionišu bez problema.

 
Ažurirano:
21.06.2017. • 09:00
 Internet Link: Isečen optički kabal kod IKEA-je u Beogradu, usporenje linka
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Došlo je do usporenja internet saobraćaja zbog prekida optičkog kabla kod IKEA-je na gradilištu.

 

Internet saobraćaj je normalizovan. Svi sistemi funkcionišu bez problema.

 

 

Ažurirano:
22.07.2016. • 07:13
 Internet Link: Najava radova u Prokuplju
 Exenet Lokalne Mreže: Najava radova u Prokuplju

Dana 28.07.2016. u terminu od 00:00h do 01:00h zbog radova na unapređenju Core Sistema u Prokuplju može doći do kratkotrajnog prekida svih internet sistema i IPTV-a.

 

Radovi su završeni.

 

Ažurirano:
21.07.2016. • 02:43
 Internet Link: Najava radova u Paraćinu
 Exenet Lokalne Mreže: Najava radova u Paraćinu

Dana 21.07.2016. u terminu od 00:00h do 02:30h zbog radova na unapređenju Core Sistema u Paraćinu može doći do kratkotrajnog prekida svih internet sistema i IPTV-a. Do prekida će doći u Paraćinu, Ćićevcu, Kruševcu, Ćupriji i Jagodini.


Radovi su završeni.

 

 

Ažurirano:
26.02.2016. • 22:43
 Internet Link: OK
 Exenet Lokalne Mreže: Problem

Došlo je do prekida internet i tv servisa usled problema na mreži. Trenutno postoji problem u Paraćinu, Kruševcu, Ćupriji, Jagodini, Ćićevcu i okolnim mestima. Uskoro očekujemo rešenje problema.

Problemi su otklonjeni.

 

 

Ažurirano:
07.02.2016. • 21:00
 Internet Link: Radovi na primarnoj strujnoj mreži
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Zbog jutrošnjeg problema sa strujom u Nišu, primorani smo da u toku dana izmenimo režim rada UPS-eva na kritičnim sistemima, pri čemu će doći do kratkotrajnog prekida svih servisa osim kablovske televizije.

Radovi su završeni.

 

 

Ažurirano:
03.01.2016. • 15:00
 Internet Link: Problem u Svrljigu i Aleksincu
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Došlo je do prekida internet saobraćaja i IPTV-a u Svrljigu, Aleksincu i okolnim selima zbog prekida napajanja i dugotrajnog nestanka struje na čvorištima. Očekujemo da EPS uskoro reši problem.

Problemi su otklonjeni.

 

 

Ažurirano:
03.01.2016. • 10:00
 Internet Link: Problem u Paraćinu
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Došlo je do prekida internet saobraćaja i IPTV-a u Paraćinu, Ćupriji Jagodini, Kruševcu, Ćićevcu, Varvarinu zbog kvara na dalekovodu i dugotrajnog prekida napajanja našeg čvorišta. Očekujemo da EPS uskoro reši problem.

Problemi su otklonjeni.

 

 

Ažurirano:
  05.08.2015. • 00:00
 Internet Link: Problem u Paraćinu i Svrljigu
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Došlo je do prekida internet saobraćaja i IPTV-a u Paraćinu, Ćupriji Jagodini, Kruševcu i Ćičevcu zbog kvara na optičkom sistemu prenosa na strani Telekoma Srbija. Očekujemo da uskoro reše problem.

Dolazi do usporenja u radu interneta i IPTV-a u Svrljigu. Očekuje se da dežurne ekipe saniraju problem tokom noći.

Problemi su otklonjeni.

 

 

Ažurirano:
  11.05.2015. • 17:30
 Internet Link: Problem u Pirotu
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Došlo je do totalnog prekida internet saobraćaja u Pirotu. Prekid je na strani Telekoma Srbije. Očekujemo uskoro rešenje problema.

Problem je rešen.

 

 

Ažurirano:
  01.04.2015. • 00:00
 Internet Link: Najava radova
 Exenet Lokalne Mreže: Najava radova

Dana 03.04.2015. u terminu od 03:30h do 04:30h zbog radova na unapređenju i proširivanju kapaciteta Core Sistema na 100G doćiće do kratkotrajnog prekida svih internet servisa od 10 minuta.

Radovi su završeni.

 

 

Ažurirano:
 31.03.2015. • 23:00
 Internet Link: OK
 Exenet Lokalne Mreže: Problem sa napajanjem

Nakon dugotrajnog nestanka struje i nakon prelaska režima sa agregatskog napajanja na normalan režim zbog iznenadnog strujnog udara na glavne UPS sisteme u datacentru u Nišu došlo je do nestanka jedne od faza u glavnom sistemu napajanja Exe Net core sistema. Zbog ovoga došlo je do prekida u isporuci svih internet i TV usluga.

Internet saobraćaj i napajanje strujom je normalizovano.

 

 

Ažurirano:
01.09.2014. • 19:00
 Internet Link: OK
 Exenet Lokalne Mreže: Problem u Kruševcu

Dolazi do povremenih prekida internet saobraćaja u Kruševcu, Ćićevcu i Varvarinu zbog problema sa napajanjem radio relejne tačke u Kruševcu. Svi ostali delovi Exe Net mreže u ostalim gradovima funkcionišu bez problema.

Internet saobraćaj i napajanje strujom je normalizovano.

 
Ažurirano:
15.05.2014. • 15:30
 Internet Link: Problem u Paraćinu
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Totalni prekid internet saobraćaja u Paraćinu, Kruševcu, Ćićevcu, Jagodini, Ćupriji zbog prekida na strani Telekoma koji je usledio zbog poplava u centrali i prekida napajanja zbog poplava u trafo stanici. Svi ostali delovi Exe Net mreže u ostalim gradovima funkcionišu bez problema.
Saobraćaj je privremeno uspostavljen preko Backup Linkova iz Niša, napajanje se obavlja preko agregata. Svi internet servisi u navedenim gradovima su osposobljeni.

Internet saobraćaj i napajanje strujom je normalizovano.

 
Ažurirano:
28.01.2014. • 22:30
 Internet Link: OK
 Exenet Lokalne Mreže: Problem

Došlo je do nestanka el. energije na internet čvorištu za Radio Relejne linkove ka Pirotu, Aleksincu, Svrljigu, Babušnici, Beloj Palanci i pojedinim okolnim selima oko Niša zbog pada električnog stuba u Kamenici. Očekujemo rešenje problema uskoro. Internet saobraćaj je uspostavljen.

 
Ažurirano:
03.12.2013. • 12:00
 Internet Link: Najava radova, završeno
 Exenet Lokalne Mreže: Najava radova, završeno

Dana 23.12.2013. u terminu od 03:30h do 12:20h doćiće do totalnog prekida internet saobraćaja zbog radova na primarnim sistemima, i preseljenja Core mreže u novi datacentar. Internet saobraćaj je uspostavljen.

 
Ažurirano:
20.12.2013. • 00:30
 Internet Link: Problem
 Exenet Lokalne Mreže: Ok

Totalni prekid internet saobraćaja zbog neočekivanih radova na strani Telekoma. Internet saobraćaj je uspostavljen.

 
Ažurirano:
31.10.2013. • 01:00
 Internet Link: Ok
 Exenet Lokalne Mreže: Ok
* Čvorište u Paraćinu: Problem

Prekid internet saobraćaja ka Kruševcu, Ćićevcu, Paraćinu, Jagodini, Ćupriji, Varvarinu zbog radova na strani Telekoma. Očekuje se brzo uspostavljanje saobraćaja. Internet saobraćaj je uspostavljen.

 
Ažurirano:
31.07.2013. • 14:10
 Internet Link: Problem
 Exenet Lokalne Mreže: Ok

Došlo je do nestanka el. energije na čvorištu za Radio Relejne linkove ka Kruševcu, Pirotu, Ćićevcu, Paraćinu, Jagodini, Ćupriji, Svrljigu, Varvarinu, Babušnici. Deo mreže bez internet pristupa. Očekujemo rešenje problema uskoro. Internet saobraćaj je uspostavljen.

 
Ažurirano:
01.04.2013. • 16:25
 Internet Link: Problem
 Exenet Lokalne Mreže: Ok

Prekid internet saobraćaja u celoj Srbiji u periodu od 12:10h do 12:40h. Internet saobraćaj je normalizovan.

 
Ažurirano:
11.03.2013. • 21:50
 Internet Link: Ok
 Exenet Lokalne Mreže: Problem

Došlo je do problema u radu PPPoE 2 koncentratora. Deo mreže bez internet pristupa. Očekujemo rešenje problema uskoro. Internet saobraćaj je normalizovan.

 
Ažurirano:
03.11.2012. • 20:00
 Internet Link: Problem
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Zbog prekida na optičkom kablu došlo je do prekida internet saobraćaja. Internet saobraćaj je uspostavljen.

 
Ažurirano:
22.10.2012. • 12:00
 Internet Link: Radovi
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Dana 23.10.2012. u terminima 02:30h i 03:50h doćiće do prekida internet saobraćaja zbog radova na primarnom optičkom sistemu. Očekivano vreme prekida neće biti duže od 5 minuta. Radovi su završeni.

 
Ažurirano:
13.09.2012. • 16:47
 Internet Link: Problem
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Zbog prekida napajanja primarnog sistema optičkih 10Gbit/sec linkova došlo je do prekida internet saobraćaja. Izvinjavamo se korisnicima na neprijatnosti. Saobraćaj normalizovan u 17:11h.

 
Ažurirano:
20.08.2012. • 10:30
 Internet Link: Radovi
 Exenet Lokalne Mreže: Radovi

Obaveštenje o planiranim radovima:
23.08.2012. može doći do povremenih prekida internet saobraćaja u periodu od 04:30h - 05:30h zbog radova na primarnom sistemu internet linkova. Očekivano vreme prekida u ovom periodu na pojedinim delovima mreže neće biti duže od 10 minuta.

 
Ažurirano:
21.04.2012. • 18:30
 Internet Link: OK
 Exenet Lokalne Mreže: Problem

Problem sa internetom prema Svrljigu, Kiticama, Stublini, Beloj Palanci. Problem je rešen.

 
Ažurirano:
15.04.2012. • 09:00
 Internet Link: OK
 Exenet Lokalne Mreže: Radovi

Obaveštenje o planiranim radovima:

Zbog redovne zamene baterija na UPS-evima za primarne link sisteme može doći do prekida internet saobraćaja na pojedinim delovima mreže u periodu 04-04:45h dana 21.04.2012. Ukoliko dođe do prekida, isti neće trajati duže od 10 minuta. Završeno.

 
Ažurirano:
05.04.2012. • 18:00
 Internet Link: OK
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Nema problema u funkcionisanju Exe Net Interneta i mreže.

 
Ažurirano:
01.04.2012. • 09:00
 Internet Link: OK
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Zbog nestanka struje na radio relejnom linku dužem od 48h može doći do kratkotrajnih prekida interneta prema: Kruševcu, Paraćinu, Pirotu, Ćupriji, Ćićevcu, Varvarinu, Svrljigu, Rekovcu zbog održavanja agregata (dosipavanja goriva, hlađenja i sl.) Očekujemo da distribucija uskoro sanira kvar na dalekovodu kako bi došlo do uspostavljanja napajanja. Za sada nema većih problema u funkcionisanju interneta u ovom delu mreže.

 
Ažurirano:
28.03.2012. • 01:00
 Internet Link: Problem
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Prekid internet saobraćaja zbog radova na strani Telekoma Srbije. Očekivano maksimalno vreme prekida 120 minuta. Link je uspostavljen.

 
Ažurirano:
09.03.2012. • 11:23
 Internet Link: Problem
 Exenet Lokalne Mreže: Ok

Problem na strani telekoma. Očekujemo rešenje problema uskoro. Problem je rešen.

 
Ažurirano:
02.02.2012. • 11:11 i 11.02.2012 • 02:50
 Internet Link: OK
 Exenet Lokalne Mreže: Problem

Dolazi do problema sa internetom u Pirotu zbog dugotrajnog nestanka struje na linku. Problem je rešen.

 
Ažurirano:
11.01.2012. • 21:00
 Internet Link: OK
 Exenet Lokalne Mreže: Problem

Problem sa internetom zbog prekida napajanja primarne internet mreže. Iz distribucije očekujemo uskoro uspostavljanje napajanja. Problem je rešen.

 
Ažurirano:
26.12.2011. • 19:30
 Internet Link: Problem
 Exenet Lokalne Mreže: OK

Problem sa međunarodnim linkovima zbog prekida optičkog kabla. Internet saobraćaj na izlazu iz zemlje je usporen. Problem je rešen.

 

Kontakt info

 • Cara Dušana 85,
  18000 Niš
 • Kontaktirajte Podršku
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Kontaktirajte Naplatu
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • +381 (0)18 41 55 555
  +381 (0)18 3 400 400

Call Centar